ObO 4 - Rajec

Predseda:   MAŇÁK František
Tajomník:   Ing. MUCHA Gustáv Hospodár:   ŠIMEK Juraj
Hatiar:   PLEVA Miroslav Sekcia čistoty vôd:   STANČEK Jozef
Vedúci RS:   ŠINGLIAR Ján Člen:   UHLÁRIK Karol

Prehľad brigád

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla