ObO 4 - Rajec

Predseda:   Ing. SUROVÝ Juraj
Tajomník:   JUDr. BELAN Pavol Hospodár:   STANKO Ján
Hatiar:   PLEVA Miroslav Sekcia čistoty vôd:   STANČEK Jozef
Člen:   CINKO Anton Člen:   UHLÁRIK Karol

Prehľad brigád

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla