Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní, vyplňte prosím formulár, ktorý je dostupný na adrese: https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2022/12/Vyhla_V2Pv22.pdf a spolu s potvrdením o zaplatení dane ho doručte k nám do Závodia (Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Žilina, Juraja Závodského 9, 010 04 Žilina) osobne cez stránkové hodiny (utorok 16:30-18:30) alebo poštou.

Ďakujeme.