ObO č. 2 organizuje 17.8.2024 brigádu v OLR Turie. Bližšie informácie poskytne hlavný náčelník OLR Turie, p. Kováč, na čísle 0904 602 522.