• Prioritnou úlohou MsO SRZ Žilina je záchrana a zachovanie pôvodného druhu pstruha potočného. Celý tento proces je zdĺhavý a náročný a preto sú rybári ochotní obetovať mu veľa času z brigádnickej činnosti. Človeka poteší dobre vykonaná práca...

  • dňa 21.10.2022, boli naše revíry Brodno, Divinka, Košiare, Lom Nezbud a Strážov zarybnené jesennou násadou kapra rybničného z Južných Čiech, konkrétne od spoločnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o., ktorá obhospodaruje cca. 330 rybníkov v okolí mestečka Nové Hrady (okres České Budějovice)