• XXII. ročník detských pretekov v LRU – plávaná, MEMORIÁL K. MATYASA M. Š.

  a III.ročník detských pretekov v LRU – feeder, ŽILINSKÝ FEEDER

  25.5.2024 na VN Divinka 3-5000-1-1

  IX. ročník detských pretekov v LRU – plávaná, MEMORIÁL J. Púčika Z. M. Š.

  1. júna 2024 na Váh č. 14 Varín

 • 16.5.2024 prebehne zarybnenie pstruhom dúhovým na revíroch MJ Celulózka (400 kg) a VN Košiare (400 kg). Na revíri MJ Celulózka platí zákaz lovu rýb od 16.5.2024 do 17.5.2024. Lov povolený od 18.5.2024.

 • Vzhľadom na aktuálne zhoršenú dopravnú situáciu v Žiline a jej okolí a taktiež s prihliadnutím na počasie došlo k zmene zarybnenia nasledovne:

  Rybami, ktoré boli pôvodné plánované pre VN Košiare, bude zarybnený revír Váh č. 13. Zarybnenie VN Košiare je plánované v blízkej budúcnosti.

  Našim členom sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie.

 • 9.5.2024 prebehne zarybnenie pstruhom dúhovým na Štrkovisku Brodno (500 kg) a VN Košiare (400 kg) a zároveň pstruhom potočným na Rajčianke (250 kg) a Varínke (150 kg).

  Na revíri Štrkovisko Brodno platí zákaz lovu rýb od 9.5.2024 do 11.5.2024.  Zákaz lovu neplatí 11.5.2024 pre súťažiacich na pretekoch Dúhové Brodno.  Lov povolený od 12.5.2024.

 • V priebehu utorka, 16.4.2024, budú naše pstruhové revíry zarybnené pstruhom potočným nasledovne:
  Rajčianka 250kg, Varínka 150kg
  Petrov zdar!

 • Vážení rybári, od 4.4.2024 sú v predaji lístky na preteky Dúhové Brodno v predajni Rybárske potreby LAĎO, Hviezdoslavova ulica 8, Žilina a na kontakte 0915 312 923 sa môžu nahlásiť rozhodcovia na uvedené preteky.

 • Školenie nových členov v termíne 20.4.2024 je zrušené z dôvodu konania Mestskej konferencie - hodnotiacej v rovnakom termíne.

 • Mestská konferencia - hodnotiacia sa uskutoční 20. apríla 2024 (sobota) o 9.00hod v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.

 • Z dôvodu jarného zarybnenia kaprom rybničným, ktorý je plánovaný na 17.3.2024, bude na uvedených revíroch platiť zákaz lovu rýb nasledovne:

  VN Divinka, VN Košiare a VN Hričov: od 15.3.2024 do 31.5.2024 (podľa zákona), lov povolený od 1.6.2024

  Lom Nezbud, MJ Celulózka, VN Strážov a Štrkovisko Brodno: od 17.3.2024 do 13.4.2024, lov povolený od 14.4.2024

 • Vážené rybárky a rybári,

  prinášam vám krátku správu o úlovkoch v sezóne 2023. Bolo odovzdaných a spracovaných 3270 prehľadov o úlovkoch. Celková hmotnosť privlastnených rýb, ulovených len na našich revíroch, bola 39 130 kg, v počte 27 808 kusov.

 • Na základe novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1.4.2024 menia okrem iného aj ceny štátnych rybárskych lístkov.
  1-ročný zo 7,50€ na 10,50€
  3-ročný zo 17,50€ na 25,50€
  Uvedené ceny sú vrátane manipulačného poplatku MsO.
  Z dôvodu úpravy výdajného softwaru bude v termíne od 26.3. do 1.4.2024 pozastavené spracovávanie požiadaviek na rybárske povolenia. Spracovávanie požiadaviek s novými cenami štátnych rybárskych lístkov bude opätovne spustené 2.4.2024.
 • Považské múzeum v Žiline, ako správca Hradu Budatín zamklo bránku v záhrade hradu smerom k Váhu na žiadosť dodávateľa stavby železničného mosta cez rieku Váh do ukončenia výstavby. Žiadame rešpektovať túto uzáveru a nepoškodzovať zámok bránky ( bol nedávno vylomený ) ani oplotenie záhrady.

 • Vážení členovia SRZ MsO Žilina,
  výbory Obvodnej organizácie č.1 Staré mesto, Obvodnej organizácie č. 2 Hliny a Obvodnej organizácie č. 3 Vlčince

  Vás pozývajú na spoločnú VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU – HODNOTIACU

  Dátum konania: 17.02.2024
  Čas konania: 9:00 hod.
  Miesto konania: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

 • Muškársky klub Potočník pri SRZ MsO Žilina pozýva všetkých priaznivcov muškárenia na viazanie umelých mušiek, ktoré sa bude konať v dňoch 17.2.2024, 24.2.2024, 2.3.2024, 9.3.2024, 16.3.2024, 23.3.2024 (vždy v sobotu) so začiatkom o 14:00 hod. v priestoroch Rybárskeho domu, Juraja Závodského 9, Žilina.

 • Všetkým členom SRZ dávame do pozornosti drobnú, ale užitočnú novinku na webe Rady SRZ. V hlavnom menu vznikla nová položka "Online poriadky", kde nájdete vždy aktuálne verzie rybárskych poriadkov vo formáte PDF so všetkými platnými aktualizáciami.

 • Upozorňujeme našich členov na nutnosť odovzdať Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2023 s riadne vyplneným sumárom (ručne alebo elektronicky) do 15. januára 2024, res. do 16.1.2024. Záznamy je možné odovzdať v termínoch:

  Dom rybárov v Závodí - 27.12.2023 a 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 15.1. a 16.1.2024 vždy od 13:00 do 17:00 hod.
  Dom rybárov v Rajci - 5.1.2024 od 17:00 do 19:00 hod, 13.1.2024 od 9:00 do 12:00 hod.

  Sumár môžete jednoducho vyplniť online v aplikácií ESO. Postupujte podľa pokynov v aplikácií.

 • Od dnešného dňa si môžete povolenia na rybolov pre sezónu 2024 zakúpiť online prostredníctvom eshopu organizácie. Postup výdaja povolení nájdete v Spravodajcovi 2024.

  Taktiež ako minulý rok, je možné vyplniť sumár úlovkov za rok 2023 pomocou online aplikácie v systéme ESO. Návod, ako vyplniť online sumár úlovkov nájdete v aplikácií.

 • Povolenie na lov hlavátky na revíroch SRZ MsO Žilina (Váh č. 13, Váh č. 14, Váh č. 15) pre rok 2023 si môžete zakúpiť od 20.10.2023 v nasledovných predajniach rybárskych potrieb. Cena povolenia je 60 EUR.

  Rybárske potreby Daniel Jankech (Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina, tel: 0948 565 027, www.esox-rybar.sk)
  Rybárske centrum Žilina (Platanová 1, 010 07 Žilina-Solinky, tel: 0903 988 268, Rybárske centrum Žilina)

 • Z dôvodu jesenného zarybnenia kaprom rybničným je na revíroch VN Košiare, VN Strážov, VN Divinka, Štrkovisko Brodno a Lom Nezbud vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb od 20.10.2023 do 21.10.2023. Lov povolený od 22.10.2023.

 • Vážení rybári a rybárky dovoľte mi, aby som sa Vám v mene Lovnej skupiny a v mene výboru Obvodu č.3 Vlčince prihovoril.
  Výlovy a ostatnú hospodársku činnosť na odchovných pstruhových potokoch pokladáme za jednu z najdôležitejších aktivít SRZ MsO Žilina. Okrem čistenia brehov, okolitých porastov a opráv splavov, každoročne prebieha na chovných potokoch napúšťanie a výlov pôvodného druhu, dnes žiaľ ohrozeného - Pstruha potočného.

 • Dnes, 28.9.2023, budú naše revíry zarybnené nasledovne:
  Váh č. 13: PD 400kg konzum
  Váh č. 14: PD 250kg výber + 150kg konzum
  Váh č. 15: PD 250kg výber + 150kg konzum


  Petrov zdar!

 • Dňa 14.9.2023, bude v čase od 6:00 do 22:00 hod. z technických dôvodov zvýšená hladina na VN Hričov na maximálnu hranicu. Žiadame všetkých loviacich rybárov o opatrnosť.

 • V piatok, 8.9.2023, budú naše revíry zarybnené nasledovne:
  MJ Celulózka - PD výber 300kg, PD konzum 200 kg
  Rajčianka č. 1 - PD konzum 300 kg

 • Z dôvodu konania rybárskych pretekov „O pohár predsedu SRZ MsO Žilina“ a s tým súvisiacim zarybnením pstruhom dúhovým, je v čase od 8.9.2023 do 9.9.2023 (do 17:00 hod.) na revíre Materiálová jama Celulózka (3-2240-1-1) vyhlásený všeobecný zákaz lovu.

 • Výbor Slovenského rybárskeho zväzu - Mestskej organizácie Žilina (ďalej len „MsO Žilina“) neplánoval zvyšovať ceny členských známok a ani ceny miestnych povolení na rybolov na rok 2024 pre svojich členov. Zámer výboru MsO Žilina, nezvýšiť finančnú záťaž svojich členov na výkon rybárskeho práva v budúcom roku, zmenilo rozhodnutie nášho ústredného orgánu – Rady SRZ.

 • Harmonogram zarybnenia bol upravený nasledovne:

  13.7.2023 MJ Celulózka - PD konzum 300kg
  21.7.2023 Rajčianka č. 1 - PD konzum 300 kg
  27.7.2023 Váh č. 13/14/15 - PD konzum 450 kg a PD výber 750kg

 • Vzhľadom na množiace sa sťažnosti ohľadom nedodržiavania vzdialeností medzi loviacimi rybármi, obzvlášť pri lovení muškárením a prívlačou, by sme radi upozornili na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. MŽP SR:

  Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

  Buďme k sebe ohľaduplní a dodržujme tieto zákonom stanovené vzdialenosti.

 • Dnes, 30.5.2023, boli naše revíry Váh č. 13, 14, 15 a Rajčianka zarybnené PD - výber v množstve 750 kg a PD - konzum v množstve 750 kg.

 • Dňa 29.5.2023 bola VN Košiare zarybnená pstruhom dúhovým - konzum z Bieleho potoka v množstve 300 kg.

 • Naše chovné potoky boli v priebehu mája 2023 zarybnené nasledujúcimi množstvami rýb:

  5 000ks - Zlá Voda, 9 500ks - Medzihorský potok, 15 000ks - Turský potok, 15 000ks - Lietavka, 30 000ks - Teplička

 • Dnes, 5.5.2023, boli naše revíry MJ Celulózka a Štrkovisko Brodno zarybnené pstruhom dúhovým (PD) v týchto množstvách: Štrkovisko Brodno: 300kg výber a 200kg konzum, MJ Celulozka: 300kg konzum

 • V sobotu, 29.4.2023, boli naše chovné potoky zarybnené vačkovým plôdikom pstruha potočného (PP0) v nasledujúcich množstvách: Pantakov potok: 30 000ks, Biely potok: 30 000ks, ...

 • Vážení kolegovia rybári,

  prinášam vám krátku správu o úlovkoch v sezóne 2022. Vzhľadom na to, že na spracovanie sme použili novú online aplikáciu SUMÁR, dokážeme zo spracovaných dát okrem celkových počtov vyčítať aj ďalšie, nemenej zaujímavé, štatistické informácie.

 • Dňa 29.4.2022 (sobota) organizuje OZ Budúcnosť Považského Chlmca brigádu: zber odpadkov v lokalite Považský Chlmec, Nábrežie Kysuce a Váhu zo strany Považského Chlmca. Členovia, ktorí majú záujem odpracovať si brigádnicke hodiny na tomto podujatí, nech kontaktujú hospodára p. Miroslava Kopičku (0911 705 993), ktorý im poskytne podrobné informácie.

 • V obci Poluvsie bolo nájdené neresisko Lipňa tymiánového. Neresisko sa nachádza pri pohostinstve Pltník, prvá lávka cez Rajčanku cca 50 metrov nad lávkou kamenné schody až po brod cca 50 metrov pod lávkou. PROSÍME VŠETKÝCH RYBÁROV A RYBÁRKY, ABY V ÚSEKU OZNAČENOM TABUĽAMI NEBRODILI ANI NELOVILI. VOPRED ĎAKUJEME. Chráňme naše pôvodné druhy rýb a podporme prirodzený neres.

 • SRZ MsO Žilina pozýva svojich členov na súťaže:

  8. ročník pretekov "Rajecký kapor", ktoré sa uskutočnia 1.5.2023 na revíre VN Košiare 18. ročník pretekov v LRU – plávaná "Dúhové Brodno", ktoré sa uskutočnia 6.5.2023 na revíre Štrkovisko Brodno

  Podrobné informácie nájdete v propozíciách pretekov.

 • Vo štvrtok, 13.4.2023 v doobedňajších hodinách (cca od 9-tej hodiny), budú naše revíry Rajčianka a Varínka zarybnené 2-ročným pstruhom potočným v nasledovných množstvách:

  Rajčianka - 350 kg, Varínka - 150 kg

 • Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní, vyplňte prosím formulár, ktorý je dostupný na adrese: https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2022/12/Vyhla_V2Pv22.pdf a spolu s potvrdením o zaplatení dane ho doručte k nám do Závodia (Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Žilina, Juraja Závodského 9, 010 04 Žilina) osobne cez stránkové hodiny (utorok 16:30-18:30) alebo poštou. Ďakujeme.

 • SRZ Rada Žilina organizuje 16.4.2023 na VD Žilina brigádu. SRZ MsO Žilina ponúka svojim členom aj túto možnosť, ako si odpracovať povinné brigády. Stretnutie brigádnikov bude pri Pizzerii La Rose a brigáda bude trvať od 08:00 do 14:00hod.

 • Dňa 25.3.2023 vykonala lovná skupina ObO 3 spolu s brigádnikmi odlov chovného potoka Teplička. Starostlivosť o násadu pstruha potočného nikdy nekončí, pretože pred vysadením novej násady plôdika je potrebné chovný revír ...

 • Pri neodovzdaní podpísaného tlačiva "Súhlas so spracovaním osobných údajov" nebudú odovzdané doklady pre výdaj povolenia spracované, ale budú vrátené do predajne Rybárske potreby Daniel Jankech !

 • Pripomíname blížiace sa termíny VČS a Mestskej konferencie:

  VČS Rajec: 4.3.2023, MsÚ Rajec, 9:00 hod
  VČS Varín: 11.3.2023, Kinosála Varín, 9:00 hod
  Mestská konferencia: 22.4.2023, MsÚ Žilina, 9:00 hod

 • Prioritnou úlohou MsO SRZ Žilina je záchrana a zachovanie pôvodného druhu pstruha potočného. Celý tento proces je zdĺhavý a náročný a preto sú rybári ochotní obetovať mu veľa času z brigádnickej činnosti. Človeka poteší dobre vykonaná práca...

 • Z dôvodu uzatvorenia predajne Rybárske potreby LAĎO (PN) od 22.12.2022 je zmenené miesto odovzdania objednávok povolení a aj vyzdvihnutie spracovaných objednávok. Odovzdávanie a preberanie objednávok je presmerované do: Rybárske potreby Daniel Jankech, Za plavárňou 8907/15, Žilina (vedľa OC Dubeň). Kontakt: 0948 565 027...