Vzhľadom na množiace sa sťažnosti ohľadom nedodržiavania vzdialeností medzi loviacimi rybármi, obzvlášť pri lovení muškárením a prívlačou, by sme radi upozornili na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. MŽP SR:

Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Buďme k sebe ohľaduplní a dodržujme tieto zákonom stanovené vzdialenosti.