Vyplnenú prihlášku prineste na školenie nových členov, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Termíny školenia a ďaľšie informácie sú vždy zverejnené v aktuálnom Spravodajcovi, ktorý spolu s prihláškami nájdete v menu Organizácia -> Dokumenty.