Všetky informácie ohľadom hosťovacích povolení nájdete v sekcii menu Organizácia -> Hosťovacie povolenia.