Aktuality

Oznámenie o  zarybňovaní pstruhom dúhovým na revíroch MsO SRZ Žilina

Ministerstvo ŽP SR neodsúhlasilo v roku 2020 náš návrh zarybňovania Varínky a Rajčianky pstruhom dúhovým. Ako dôvod uviedlo 5-ty stupeň ochrany prírody v povodí Varínky a neprimerané množstvo násady PD na revíroch Rajčianky. Po prerokovaní s pracovníkmi MŽP SR, zoológom Národného parku Malá Fatra a oblastným ichtyológom Rady SRZ sme vypracovali nový návrh zarybnenia pstruhového revíru Varínky a lipňového a pstruhového revíru Rajčianky. Nový zarybňovací plán sme poslali oblastnému ichtyológovi, ktorý ho predloží MŽP SR na schválenie. Výsledok schvaľovacieho procesu bezodkladne zverejníme.
Jarný úhyn kapra 2020

Aj tento rok sa nám objavil mierny úhyn kapra na revíroch MsO SRZ Žilina (ako aj v iných organizáciach). Úhyny rýb súvisia s viacerými faktormi: parazity, vírusové ochorenia, teplota vody, zlá manipulácia s rybou, zlé prezimovanie, málo potravy... Tento rok máme vodnatejší a teplota vody veľmi pomaly stúpa, pri nižších teplotách ( 10 – 17 ) sa darí hlavne parazitom a vírusom, ktoré napádajú oslabené ryby. Situáciu stále monitorujeme a robíme opatrenia, aby sa neopakovala.
Oznamujeme našim členom, že naše rady v poslednom čase opustili títo funkcionári:

Ján Krajčovič, 10.3.2020 vo veku 73 rokov, zastával funkciu vedúceho rybárskej stráže a hlavného hospodára MsO, bol čestným členom MsO
Jana Melová, 2.5.2020 vo veku nedožitých 49 rokov, zastávala funkciu člen výboru a tajomníčka obvodu č. 2 Hliny
Vojtech Kiss, 7.5.2020 vo veku nedožitých 80 rokov, zastával funkcie predsedu obvodu č.2 Hliny aj tajomníka MsO, bol čestným členom MsO
Zmena čísla revíru Varínka č.1b (Chyť a pusť):
Správne číslo revíru Varínka č.1b je 3-4781-4-4.
Dôležité upozornenie!

každý člen, ktorý bude žiadať o povolenie na lov rýb, resp. bude platiť iba členské poplatky, je POVINNÝ predložiť a pri výdaji vlastnoručne podpísať svoje tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov - v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov - 18/2018 Z. z.

Pokiaľ bude člen predkladať tlačivo pre svoje deti do 18 rokov, je nutný podpis zákonného zástupcu. Pokiaľ takéto osobne podpísané tlačivo nebude pri výdaji povolení predložené, povolenie NEBUDE VYDANÉ.


Súhlas so spracovaním osobných údajov a informačná povinnosť - dospelí
Súhlas so spracovaním osobných údajov a informačná povinnosť - deti (do 18 rokov)
Krajská prokuratúra Žilina - Pokyny ohľadom vjazdu do okolia VN Orava

Krajská prokuratúra ZA - znenie pokynu
Vjazd do 3. a 4. stupňa ochrany na VN Orava
Mapa zón VN Orava
Hlavný hospodár podľa Zakona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. navrhol a výbor MsO SRZ Žilina schválil, že po vyčerpaní a privlastnení limitu 40 ks hospodárskych cenných rýb, druhé povolenie na rybolov pre rok 2020 nie je možné zakúpiť.

Výbor MsO SRZ ŽILINA
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla