Aktuality

Výbor MsO SRZ Žilina oznamuje, že od 7.11.2019 je povolený lov rýb na všetkých revíroch MsO SRZ Žilina.

Ďakujeme za porozumenie.
UPOZORNENIE – Všeobecný zákaz lovu rýb!
Z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným bude v dňoch 15.112019 a 16.11.2019 všeobecný zákaz lovu na nasledovných revíroch MsO SRZ Žilina:
- VN Strážov
- VN Divinka
- VN Košiare
- štrkovisko Brodno
- Materiálová jama - Celolózka
Lov rýb povolený od 17.11.2019


Výbor MsO Žilina
Krajská prokuratúra Žilina - Pokyny ohľadom vjazdu do okolia VN Orava

Krajská prokuratúra ZA - znenie pokynu
Vjazd do 3. a 4. stupňa ochrany na VN Orava
Mapa zón VN Orava
Hlavný hospodár podľa Zakona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. navrhol a výbor MsO SRZ Žilina schválil, že po vyčerpaní a privlastnení limitu 40 ks hospodárskych cenných rýb, druhé povolenie na rybolov pre rok 2019 nie je možné zakúpiť.

Výbor MsO SRZ ŽILINA
Distribúcia Zákona č. 216/2018 Z.z. platného od 1.1.2019 a Vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z.z. platnej od 1.1.2019 sa vydáva pre členov MsO SRZ Žilina bezplatne od 23.1.2019 pri výdaji povolení. Členom MsO SRZ Žilina, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov do 22.1.2019 si môžu Zákon č. 216/2018 Z.z. platný od 1.1.2019 a Vykonávaciu vyhlášku č.381/2018 Z.z. platnú od 1.1.2019 vyzdvihnúť u Ing. Juraja Staška / predsedu MsO/, alebo Ladislava Horčičáka /tajomníka MsO/ v úradných hodinách /každý utorok od 16:30 do 18:30/. Pri preberaní zákona a vyhlášky je nutné predložiť povolenie na rybolov platné na rok 2019, vydané do 22.1.2019.

Výbor MsO SRZ Žilina
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla