Aktuality

Distribúcia Zákona č. 216/2018 Z.z. platného od 1.1.2019 a Vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z.z. platnej od 1.1.2019 sa vydáva pre členov MsO SRZ Žilina bezplatne od 23.1.2019 pri výdaji povolení. Členom MsO SRZ Žilina, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov do 22.1.2019 si môžu Zákon č. 216/2018 Z.z. platný od 1.1.2019 a Vykonávaciu vyhlášku č.381/2018 Z.z. platnú od 1.1.2019 vyzdvihnúť u Ing. Juraja Staška / predsedu MsO/, alebo Ladislava Horčičáka /tajomníka MsO/ v úradných hodinách /každý utorok od 16:30 do 18:30/. Pri preberaní zákona a vyhlášky je nutné predložiť povolenie na rybolov platné na rok 2019, vydané do 22.1.2019.

Výbor MsO SRZ Žilina
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla