MSO ŽILINA UPOZORŇUJE LOVIACICH RYBÁROV  NA LIPŇOVOM REVÍRI 3-4640
(VÁH č.15) NA MOŽNÉ STRETNUTIE LOVIACEHO S MEDVEĎOM HNEDÝM.
K STRETU LOVIACEHO S MEDVEĎOM NA UVEDENOM REVÍRI UŽ DOŠLO
DVA KRÁT V ROKU 2012.

VÝBOR MSO ŽILINA

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla