Brigáda na VN Strážov - 28.9.2013

Dňa 28.9.2013 sa konala brigáda na VN Strážov, ktorej sa zúčastnilo 15 členov MsO. Brigáda bola zameraná na preriezku suchých konárov zasahujúcich do chodníkov a priestoru vodnej nádrže, na čistenie okolia vodnej nádrže od odpadu a na čistenie skladu, strechy a odkvapových rúr hospodárskej budovy. Zúčastneným sa nepodarilo pre množstvo práce vyčistiť celé okolie vodnej nádrže. Pri väčšej účasti brigádnikov - rybárov, by bolo množstvo vykonanej práce určite väčšie a okolie vodnej nádrže mohlo byť ešte čistejšie. Aj tak ale patrí všetkým zúčastneným poďakovanie za vykonanú prácu.

Petrov zdar.

Hospodár VN Strážov
Skukálek Pavol

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla