Váh č. 13

Číslo revíru
3 - 4620 - 1 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Váh  od ústia Rajčianky po teleso priehradného múru VD Žilina. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 5 m.
Výskyt rýb
sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, jeseter malý,  pleskáč veľký, pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sivoň americký, nosáľ sťahovavý, podustva severná, jalec hlavatý,  mrena severná, boleň dravý, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Celoročne. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 35 cm, pstruha dúhového 30cm, sivoňa 30cm a lipňa tymiánového 35 cm

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla