Rajčianka č. 1a

Číslo revíru
3 - 3130 - 5 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Rajčianka od železničného mosta pri jej ústí do VN Hričov v obci Strážov po cestný most Žilina - Závodie pri „Drevenici“ .  Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.
Výskyt rýb
mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalovec hlavatý a ďalšie  hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre lipňové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.6. do 31.12. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 27 cm a lipňa tymiánového 30 cm

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla