Bitarovský potok

Číslo revíru
3 - 0170 - 4 - 1
Charakteristika
Bitarovský potok od 1. mostíka (40m) nad ústim do Rajčianky po pramene . Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 1,5 m.
Výskyt rýb
pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.
Obdobie rybolovu
Od 16.4. do 30.9. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla