Kuneradský potok

Číslo revíru
3 - 1790 - 4 - 1
Charakteristika
Kuneradský  potok od ústia do Rajčianky v Rajeckých Tepliciach po pramene . Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 1,5 m.
Výskyt rýb
pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.
Obdobie rybolovu
Od 16.4. do 30.9. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla