Rajčianka č. 2b

Číslo revíru
3 - 3141 - 4 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Rajčianka od lavičky pri panelárni po pramene vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý mostík (40 m). Čierňanka od ústia do Rajčianky pri obci Kľače po pramene mimo VN Košiare. Lesnianka a Turiansky potok od ústia do Rajčianky po pramene.
Výskyt rýb
mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý a ďalšie  hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu
Od 16.04. do 30.09. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 27 cm a lipňa tymiánového 30 cm. Okrem "Chránenej rybej oblasti" v úseku cestný most na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach. V úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová je zákaz lovu rýb.

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla