Varínka

Číslo revíru
3 - 4780 - 4 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Varínka od železničného mosta cez Varínku pri ústí do Váhu v obci Varín  po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky  po pramene. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.
Výskyt rýb
pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.
Obdobie rybolovu
Od 16.4. do 30.9. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 27 cm a lipňa tymiánového 30 cm

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla