Plán zarybnenia 2022

Vysvetlivky:
K2 : Kapor obyčajný - 2-ročný
K3 : Kapor obyčajný - 3-ročný
Li1 : Lipeň tymiánový - ročný
Li2 : Lipeň tymiánový - 2-ročný
Š0 : Štuka severská - plôdik
Sr : Štuka severská - rýchlená
Zu1 : Zubáč obyčajný - ročný
Uhm : Úhor európsky - monté
Pd2 : Pstruh dúhový - 2-ročný
Pp1 : Pstruh potočný - ročný
Pp2 : Pstruh potočný - 2-ročný
Ppr : Pstruh potočný - rýchlený
Ab2 : Amur biely - 2-ročný

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla