Riziká jarného zarybňovania kaprom

     V dôsledku veľmi dobrej finančnej disciplíny za posledné roky v našej MsO došlo okrem iného aj k výraznému navýšeniu finančných prostriedkov určených na zarybnenie. To sa prejavilo aj vo zvýšených objemoch zarybnenia kaprom lovným. Aby sa toto množstvo rýb nevysádzalo len v jednom termíne za rok, pristúpili sme približne od roku 2008 aj k jarnému zarybňovaniu. Najprv to bolo jedno auto (6 bední), potom jedna súprava (11 bední), potom súprava + auto (17bední), až po terajší stav – dve komplet súpravy na jeseň aj jar.

     Jarné zarybňovanie ale so sebou prináša okrem výhod aj značné riziká, pre ktoré ho väčšina organizácií na Slovensku nerealizuje. Je to predovšetkým riziko jarnej virémie (vodnateľka), ale aj erytrodermatitída kaprov spôsobovaná všadeprítomnými baktériami rodu Aeromonas a Pseudomonas. Treba si uvedomiť, že ryby (ako aj všetky iné živočíchy v prírode) cez zimu vyčerpajú svoje telesné rezervy a sú oslabené. Kým sa násada kapra objaví v našom revíre, musí toho absolvovať veľmi veľa. Je to samotný výlov, triedička, váha, nakládka na auto, vypúšťanie do sádok, krátke sádkovanie na výčistenie, centrálne zlovovanie sádok, kde ryba ide betónovým potrubím, znovu váženie a nakládka na auto, preprava (cca 8 hodín) a nakoniec vypúšťanie rukávom do revíru. Ako vidíte je toho skutočne dosť a všetko sa robí mechanizačnými prostriedkami, ktoré napriek snahe, nie sú vžy k rybe najcitlivejšie. Dochádza k mechanickým poškodeniam, čiastočnej strate ochrannej slizovej vrstvy a pod. Do týchto rán sa dostávajú už spomínané patogénne mikroorganizmy, ktoré spôsobujú vznik vredovitých rán a zaplesnenie. Väčšina rýb sa z týchto zranení vyhojí, ale viac poškodené a po zime zoslabnuté jedince uhynú. Jedná sa o prirodzený jav, ktorý sa odohráva v celej prírode a v menšej miere aj keď sa na jar nezarybňuje. Ešte výraznejšie sa problém prejaví po atypickjom priebehu zimy, či už ako vlani veľmi teplý január a potom veľmi dlhá zima, alebo teraz teplá zima, keď sa ryba dobre nezazimuje a stratí oveľa viac zásob ako obyčajne. Veľmi ma mrzí, keď niektorí naši členovia, ktorí nemajú ani potuchy o zarybňovaní a o rybnom hospodárstve ako takom, píšu na internete dehonestujúce príspevky o nekvalitnej násade a zlom zarybňovaní. Pokiaľ budeme pokračovať v jarnom zarybňovaní, tak vždy bude dochádzať k úhynom adekvátne k množstvu násady. S tým sa počíta aj pri nakládke a na straty sa pridávajú 3% hmotnosti. Náš dodávateľ Rybářství Nové Hrady nám dokonca po vlaňajšom výraznejšom jarnom úhyne pridal jednu bedňu (700kg) kapra zadarmo.

     Na záver by som chcel ešte zdôrazniť, že nikdy nekupujeme a nepreberieme násadu v zlom zdravotnom stave a už spomínané straty vznikajú manipuláciou a následným ochorením a nikdy sa im nedá úplne vyhnúť. Iba ak by sme upustili od jarného zarybňovania, čo by však bola škoda pre všetkých rybárov.

 

Hlavný hospodár

 

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla