Historické dokumenty žilinského rybárstva

 

Rybářsky věstník – orgán a športový list únie rybárskych spolkov a družstiev v Československej republike, vydaný v roku 1925,v roku v ktorom vznikol aj Rybársky ochranný spolok pre Žilinu a okolie v Žiline. Vychádzal mesačne, okrem júla a augusta, vždy prvého v mesiaci.

 

Domáci poriadok Žilinského rybárskeho ochranného spolku z 15. apríla 1925. Tento dokument je najstarší jestvujúci doklad a dôkaz o tom, že história organizovaného rybárstva v Žiline sa datuje práve od tohto dátumu.

 

 Rybársky lístok z roku 1936 pána Jána Kočiša zo Žiliny.

 

Rybársky lístok z roku 1938 pána Rudolfa Krupu zo Žiliny.

 

Rybárske lístky pána Rudolfa Krupu zo Žiliny z rokov 1939 – 1940 a 1940 – 1941, podpísané správcom veľkostatku Gejzu Csákyho.

 

Rybársky lístok Rudolfa Krupu zo Žiliny z roku 1941 – 1942, ktorý mal oprávnenie chytať ryby na vodnom revíre Gejzu Csákyho.

 

Poverenie kontrolou nad dozorcom a hájnikmi spolkových vôd, vydaný pre pána Konstantina Štepanova, obchodníka v Žiline,

 

Členský preukaz pána Františka Záborského st. z Rybárskeho spolku v Žiline, ktorého členom bol od založenia spolku. Preukaz bol vydaný 1. októbra 1946. Členská známka v hodnote 10,- Kčs ( korún československých ) a boli označené ako Jednotný sväz rybársky v Žiline.

 

 

Členský preukaz pána Konstantina Štepanova, ruskej národnosti, ktorý bol povolaním obchodník. Členom Rybárskeho spolku v Žiline bol od jeho založenia. Členský preukaz bol vydaný 1. októbra 1946. Cena členských známok postupne rástla. V roku 1946 bola 10,-Kčs, v roku 1947, 1948 bola 15 Kčs, v roku 1949, 1950 bola 30,- Kčs, v roku 1951 už bola 50,- Kčs.

 

Členský preukaz rybárskeho spolku - Ľudový rybársky spolok v Žiline, vydaný 1.októbra 1946 pánovi Rudolfovi Krupovi, obchodníkovi.

 

Hájnická legitimácia na hájenie spolkových vôd. Bola vydaná Konstantinovi Štepanovovi 1.mája 1947.

 

... a takto vyzeral „Preukaz o smluvnom oprávnení prevádzania hájenia tekúcich vôd a rýb na revíroch MO – SRS Žilina“, v roku 1963 .....

 

Legitimácia Rybárskeho a ochranného spolku pre Žilinu a okolie v Žiline, bola vydaná pre pána Rudolfa Krupu 19.apríla 1946.

 

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla