ObO 5 - Varín

Predseda:   RYBÁR Štefan
Tajomník:   PATRNČIAK Mário Hospodár: POJEZDALA Anton
Hospodár Terchová: MARTINČO Slavomír Hospodár Varín:   OBERTA Marián
Člen:   SOBOL Tibor Člen:   GALVÁNEK Dušan

Prehľad brigád

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla