4.11. bola VN Hričov zarybnená kaprom rybničným o celkovej hmotnosti 5200 kg.