Do Váhu č. 13 (200kg) a do VN Hričov (200kg) sme nasadili celkom 400 kg ostrieža zelenkastého.