Vážení členovia SRZ MsO Žilina,

dňa 21.10.2022, boli naše revíry Brodno, Divinka, Košiare, Lom Nezbud a Strážov zarybnené jesennou násadou kapra rybničného z Južných Čiech, konkrétne od spoločnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o., ktorá obhospodaruje cca. 330 rybníkov v okolí mestečka Nové Hrady (okres České Budějovice). Spoločnosť prevádzkuje vlastnú liaheň rýb, ktorá patrí medzi najvyspelejšie v Českej republike a k produkcií rýb používa vlastný genofond. Vzhľadom na to, že spomínaná spoločnosť má vybudované sádky s veľmi zaujímavým a automatizovaným spôsobom nakladania, prinášame Vám krátku “reportáž” z váženia a nakladania rýb. Ryby z každej sádky putujú podzemným kanálom do miestnosti s nádržou, kde sa kumulujú na váženie. Po odvážení každej dávky, cca. 180-230kg, sa ryby z váhy presypú do koša, ktorý je nasledne vysypaný do nádrže s vodou na nákladnom aute. Pracovníci spoločnosti tak dokážu naložiť nákladné auto s prívesom za cca 30 minút. (Pravdupovediac, všetko naložili 2 ženy! Jedna obsluhovala váhu a nakladanie a druhá pani si značila hmotnosti jednotlivých dávok.)

Krátke video z váženia

Nakladanie rýb

Posledný pohľad na sádky a hurá na Slovensko!

Napúšťanie rýb na Strážove

Rybky boli pri nakladaní a taktiež pri napúštaní vo veľmi dobrej fyzickej kondicií. Všetkým našim členom prajeme príjemne strávený oddych pri vode a bohaté jesenné úlovky.

Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu a zamestnancom spoločnosti Rybářství Nové Hrady za ich ústretový prístup pri nakladaní a dovoze rýb, ale hlavne za kvalitnú a zdravú rybu, ktorú pre nás vyrobili.

Za výbor SRZ MsO Žilina,
Ivan, Janko a Marek