Výbor Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Žilina (ďalej len „MsO Žilina“) neplánoval zvyšovať ceny členských známok a ani ceny miestnych povolení na rybolov na rok 2024 pre svojich členov. Zámer výboru MsO Žilina, nezvýšiť finančnú záťaž svojich členov na výkon rybárskeho práva v budúcom roku, zmenilo rozhodnutie nášho ústredného orgánu – Rady SRZ.

Celé znenie komentára nájdete tu:
Komentár k zvýšeniu odvodov