Upozorňujeme našich členov na nutnosť odovzdať Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2023 s riadne vyplneným sumárom (ručne alebo elektronicky) do 15. januára 2024, res. do 16.1.2024. Záznamy je možné odovzdať v termínoch:

Dom rybárov v Závodí – 27.12.2023 a 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 15.1. a 16.1.2024 vždy od 13:00 do 17:00 hod.
Dom rybárov v Rajci – 5.1.2024 od 17:00 do 19:00 hod, 13.1.2024 od 9:00 do 12:00 hod.

Sumár môžete jednoducho vyplniť online v aplikácií ESO. Postupujte podľa pokynov v aplikácií.