Druh povolenia Cena
Kaprové denné 10,00 €
Kaprové týždenné 40,00 €
Pstruhové denné 20,00 €
Lipňové denné 20,00 €
Kaprové denné – nečlen SRZ 20,00 €
Kaprové týždenné – nečlen SRZ 80,00 €
Pstruhové denné – nečlen SRZ 30,00 €
Lipňové denné – nečlen SRZ 20,00 €
Kaprové týždenné – deti (6-14) 10,00 €