ObO 1 – Staré mesto

Predseda: Jaroslav NINÍK
Tajomník: PhDr. Renáta MIGÁTOVÁ Podpredseda, hospodár VN Strážov: Maroš MURÁR
Hospodár VN Hričov: Šimon KARDOŠ Pomocný hospodár VN Hričov: Jozef MASLÁK
Hospodár štrkovisko Brodno: Miroslav KOPIČKA Hospodár VN Divinka: Miroslav ŽIKAVSKÝ
Obvodná organizácia č.1 Staré mesto MsO SRZ Žilina

 

ObO 2 – Hliny

Predseda: Ján OVEČKA
Tajomník: Róbert BUGR Podpredseda: Henrich OGINSKI
Hospodár: Ján TURČEK Zástupca hospodára: Peter PRÍSUDA
Kultúrno – propag. činnosť: Miroslav PANÁK Člen: Ján MANGA

 

ObO 3 – Vlčince

Predseda: Martin BEŇADIK
Tajomník: Martin LOJKA Podpredseda: Pavol JAMBOR
Hlavný hospodár: Ladislav MICHNÁČ Člen: Ján BAUMAN
Člen: František GRÁF Člen: Zdenko PONECHAL
MsO SRZ Žilina obvod č.3 Vlčince
obo3zilina@gmail.com

 

ObO 4 – Rajec

Predseda: Ján ŠINGLIAR
Tajomník: Ing. Gustáv MUCHA Hospodár: Juraj ŠIMEK
Hatiar: Karol UHLÁRIK Sekcia čistoty vôd: Juraj SÁDECKÝ
SRZ MsO Žilina ObO 4 Rajec

 

ObO 5 – Varín

Predseda: Štefan RYBÁR
Tajomník: Ján HANULIAK Hlavný hospodár: Marián OBERTA
Pomocný hospodár Varín: Tibor SOBOL Pomocný hospodár Terchová: Slavomír MARTINČO
Člen: Mário PATRNČIAK Člen: Dušan GALVÁNEK
MsO SRZ Žilina obvod č.5 Varín