Výbor MsO SRZ Žilina

Predseda: Ing. Juraj STAŠKO
Tajomník: Ing. Ivan GALLY Podpredseda: Ing. Branislav KOŠŤÁL
Hlavný hospodár: Juraj TABÁK Vedúca sekcie čistoty vôd: Ing. Marcela KOVÁČOVÁ
Vedúci Rybárskej stráže: Peter ŠEDIVÝ Vedúci športovej sekcie: Marián ZAPARANÍK
Vedúci sekcie el. komunikácie
a práce s mládežou:
Marek KŇAZE
Predseda ObO č.1 – Staré mesto: Jaroslav NINÍK
Predseda ObO č.2 – Hliny: Ján OVEČKA Predseda ObO č.3 – Vlčince: Martin BEŇADIK
Predseda ObO č.4 – Rajec: Ján ŠINGLIAR Predseda ObO č.5 – Varín: Štefan RYBÁR

 

Kontrolná komisia

Predseda: Ing. Milan ĎUBEK
Člen: Ing. Martin BIELIK Člen: Ing. Pavol MICHNÁČ
Člen: Ing. Jaroslav MIKLÁNEK Člen: Miroslav TOMÁŠOV

 

Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Jaroslav KRUPA
Člen: Ing. Dušan ŠENOLD Člen: Ing. Vlastimil MACH, PhD.
Člen: Jozef HOLLÝ Člen: Jozef MAŤAŠOVIČ

 

Ekonomická sekcia

Ekonóm: Ing. Michal Polóni Pokladníčka: Ľubica LIBIČOVÁ