Fotografie zo zarybnenia pstruhom dúhovým na revíroch: Rajčianka č. 1, Váh č. 13, 14 a 15.