Harmonogram zarybnenia bol upravený nasledovne:

13.7.2023 MJ Celulózka – PD konzum 300kg
21.7.2023 Rajčianka č. 1 – PD konzum 300 kg
27.7.2023 Váh č. 13/14/15 – PD konzum 450 kg a PD výber 750kg