• členovia od 15 do 62 rokov vrátane (okrem ŤZP, ŤZP-S, ženy)

    Continue reading