Popis

mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane a študenti do veku 25 rokov. Študenti od 18 rokov prekladajú potvrdenie o návšteve školy dennou formou.