Popis

všetci od 18 rokov (okrem členov nad 70 rokov)