Číslo revíru

3 -1830 – 2 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina – Považský Chlmec. Dno kamenité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

kapor rybničný, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalec hlavatý, lipeň tymiánový , pstruh potočný a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne, kaprové zväzové.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm, zubáča veľkoústeho 80 cm.