Číslo revíru

3 -2030 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Strečno – Nezbudská Lúčka o rozlohe 2 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 35 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení