Číslo revíru

3 -2030 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Strečno – Nezbudská Lúčka o rozlohe 2 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 35 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení