Číslo revíru

3 – 4080 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže pri obci Brodno smerom na Kysucké Nové Mesto o rozlohe 2 ha. Dno štrkovité až bahnité. Hĺbka do 4 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení