Číslo revíru

3 – 4080 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže pri obci Brodno smerom na Kysucké Nové Mesto o rozlohe 2 ha. Dno štrkovité až bahnité. Hĺbka do 4 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení