Číslo revíru

3 – 5000 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže pri obci Divinka smerom po starej ceste na Bytču o rozlohe 5 ha. Dno bahnito – štrkovité. Hĺbka do 3,5 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm.