Číslo revíru

3 – 5780 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže pri obci Strážov smerom na Bytču o rozlohe 15 ha. Dno bahnito – štrkovité. Hĺbka do 3 m.

Výskyt rýb

sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky, tolstolobik a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvodevyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Kotvenie odstavených rybárskych člnov je povolené na vyhradených a označených miestach pri závore a pri bráne na konci. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm.