Číslo revíru

3 – 5780 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže pri obci Strážov smerom na Bytču o rozlohe 15 ha. Dno bahnito – štrkovité. Hĺbka do 3 m.

Výskyt rýb

sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky, tolstolobik a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvodevyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Kotvenie odstavených rybárskych člnov je povolené na vyhradených a označených miestach pri závore a pri bráne na konci. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm.