Číslo revíru

3 – 0680 – 4 – 1

Charakteristika

Potok Divina od cestného mosta Žilina – Bytča pri obci Divinka po pramene . Dno štrkovité až bahnité. Hĺbka do 1,5 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne pstruhové.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení