Číslo revíru

3 – 0680 – 4 – 1

Charakteristika

Potok Divina od cestného mosta Žilina – Bytča pri obci Divinka po pramene . Dno štrkovité až bahnité. Hĺbka do 1,5 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení