Číslo revíru

3 – 3141 – 4 – 4

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Rajčanka od ústia Lesnianky do Rajčanky po pramene a potok Lesnianka od ústia do Rajčanky po pramene.

Výskyt rýb

mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne pstruhové.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V revíri platí režim “Chyť a pusť” – bez privlastnenia si úlovku .