Číslo revíru

3 – 4780 – 4 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Varínka od ústia do VD Žilina po obchodný dom LIDL v Terchovej. Potok Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne pstruhové.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Úsek od ústia do VD Žilina po železničný most predstavuje neresisko rýb (zákaz lovu rýb od 16. apríla do 30. septembra). Lovná miera pstruha potočného 30cm, lipňa timianového 35cm.