Číslo revíru

3 – 4780 – 4 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Varínka od ústia do vodného diela Žilina po obchodný dom LIDL v Terchovej a od NPR Tiesňavy po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy platí zákaz lovu rýb. Lovná miera pstruha potočného 30cm, lipňa timianového 35cm.