Číslo revíru

3 – 4781 – 4 – 4

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Varínka od obchodného domu LIDL v Terchovej po NPR Tiesňavy.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V tomto revíri platí režim “Chyť a pusť”.