• deti od 3 do 14 rokov veku vrátane

  Continue reading
 • dospelí a mládež

  Continue reading
 • deti od 3 do 5 rokov vrátane

  Continue reading
 • členovia od 15 do 62 rokov vrátane (okrem ŤZP, ŤZP-S, ženy)

  Continue reading
 • dospelí (okrem členov nad 70 rokov)

  Continue reading
 • deti od 6 do 14 rokov vrátane

  Continue reading
 • deti od 3 do 14 rokov vrátane a osoby, ktoré sú oslobodené od poplatku

  Continue reading
 • deti od 6 do 14 rokov vrátane

  Continue reading
 • povinný pre každého člena, ktorý si zakúpi akékoľvek aspoň jedno povolenie na rybolov

  Continue reading
 • mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane a študenti do veku 25 rokov. Študenti od 18 rokov prekladajú potvrdenie o návšteve školy dennou formou.

  Continue reading
 • deti od 6 do 14 rokov vrátane

  Continue reading
 • dospelí a mládež

  Continue reading