Športový kalendár pre rok 2023

Propozície plánovaných pretekov:

v roku 2023 nie sú plánované ďalšie preteky