Vážení kolegovia rybári,

prinášam vám krátku správu o úlovkoch v sezóne 2022. Vzhľadom na to, že na spracovanie sme použili novú online aplikáciu SUMÁR, dokážeme zo spracovaných dát okrem celkových počtov vyčítať aj ďalšie, nemenej zaujímavé, štatistické informácie. Celkovo bolo odovzdaných a spracovaných 3343 prehľadov o úlovkoch. Celková hmotnosť privlastnených rýb, ulovených len na našich revíroch, bola 37 635 kg. Jednoduchou matematikou sa dá vypočítať, že priemerná hmotnosť privlastnených rýb na jedného rybára je približne 11 kg. Toto číslo je však veľmi ďaleko od skutočnosti. Náš typický rybár si v minulom roku privlastnil len 2 kg rýb! Pýtate sa kde sa stala v úvahe chyba? Nikde, ide o mediánovú hodnotu, ktorá, ako sa píše na Wikipédii, má tú výhodu oproti priemeru, že: “Základná výhoda mediánu, ako štatistického ukazovateľa je tá skutočnosť, že nie je ovplyvnený extrémnymi hodnotami.”. Už asi tušíte, že za veľkým rozdielom medzi priemerným a typickým rybárom sú extrémne hodnoty. Poďme sa na ne pozrieť.

Keď si zoradíme všetkých našich členov podľa celkovej hmotnosti privlastnených rýb v roku 2022 od najväčšieho po najmenšieho tak:

  1. “Najúspešnejší” rybár si privlastnil 153,3 kg rýb.
  2. Prvých 100 členov (3%) si privlastnilo spolu 8 758kg rýb! Čo je približne 87 kg na osobu a zároveň je to približne štvrtina (23%) zo všetkých privlastnených rýb.
  3. Prvých 10% členov (334 členov) si privlastnilo spolu 20 393 kg rýb! To je viac ako polovica (54%) zo všetkých privlastnených rýb.

Z prezentovaných dát je jasne vidieť, že veľmi malá skupina rybárov ma značný vplyv na to, aké množstvo rýb sa nachádza (alebo skôr nenachádza) v našich revíroch. Záver nech si z toho urobí každý sám.

Celkový sumár úlovkov a návštevnosti revírov si môžete prezrieť tu: Sumár 2022

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým našim členom, ktorí vyplnili sumár úlovkov elektronicky a tým aspoň trochu zjednodušili spracovanie všetkých sumárov našemu hospodárovi.

Ďakujem a prajem vám príjemne strávené chvíle pri vode,
Marek Kňaze
SRZ MsO Žilina