Pri neodovzdaní podpísaného tlačiva “Súhlas so spracovaním osobných údajovnebudú odovzdané doklady pre výdaj povolenia spracované, ale budú vrátené do predajne Rybárske potreby Daniel Jankech !