Dňa 25.3.2023 vykonala lovná skupina ObO 3 spolu s brigádnikmi odlov chovného potoka Teplička. Starostlivosť o násadu pstruha potočného nikdy nekončí, pretože pred vysadením novej násady plôdika je potrebné chovný revír vyčistiť (pripraviť pre výlov) a následne aj zloviť od minuloročnej násady. Výsledkom sobotného výlovu bol krásny, životaschopný, jedno a viacročný pstruh potočný v počte viac ako 1000 kusov, ktorý bol vysadený do lovných revírov Rajčianka č. 1 a Váh č. 14. Týmto výlovom bola zahájená brigádnická činnosť pre sezónu 2023. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvele vykonanú prácu. Radi uvítame účasť aj ostatných našich členov na najbližších výlovoch, prípadne na brigádach pri zveľaďovaní našich revírov v správe MsO Žilina.