Prioritnou úlohou MsO SRZ Žilina je záchrana a zachovanie pôvodného druhu pstruha potočného. Celý tento proces je zdĺhavý a náročný a preto sú rybári ochotní obetovať mu veľa času z brigádnickej činnosti. Človeka poteší dobre vykonaná práca, keď vidí vylovených divých pstruhov, ktorí majú nevyčísliteľnú hodnotu.

Práca začína prípravou potokov na vysadenie ranných štádií pstruha potočného. Nasleduje čistenie chovných potokov od popadaných stromov, odpadu po neohľaduplných občanoch voči našej krásnej prírode, obnovou priečnych prahov na zadržanie vody na vybraných potokoch. Úlohou je potom správne nastavenie zarybnenia pstruhom potočným vačkovým alebo rýchleným plôdikom na určených úsekoch. K tomuto procesu slúži pravidelná dôsledná štatistika zarybnenia a vylovenia pstruha potočného. Následne sa potoky môžu zarybniť.

Počas vegetačného obdobia hospodári kontrolujú pstruhy potočné ako sa im darí v ich prostredí a či nenastali neželané komplikácie ako napr. znečistenie vody alebo ubúdanie vody dôsledkom sucha.

Pri príchode jesene rybári začínajú loviť pstruhy potočné v potokoch. Loví sa výhradne elektrickým agregátom, pstruhy potočné sa prechovávajú v sádke v potoku. Pri ulovení dostatočného množstva sa následne prevážajú do určených lovných revírov. V jarnom období sa potoky dolovia a cyklus sa opakuje.

 

Juraj Tabák,
hlavný hospodár MsO SRZ Žilina

Vylovy-odchovnych-potokov-MsO-SRZ-ZA_2019-2022