Naše chovné potoky boli v priebehu mája 2023 zarybnené nasledujúcimi množstvami rýb:

PP0:
5 000ks – Zlá Voda

PP – rýchlený:
9 500ks – Medzihorský potok
15 000ks – Turský potok
15 000ks – Lietavka
30 000ks – Teplička

Spolu: 74 500ks