19.10.2023 boli naše revíry zarybnené hlavátkou podunajskou o celkovej hmotnosti 68kg. (Váh č. 15: 50kg, Váh č. 14: 18kg)